Zaloguj
x
x
Zarejestruj
xZmiany dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Więcej
2011/03/15 15:49 #5182 przez dyspozytor
dyspozytor stworzył temat: Zmiany dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Witam,

R05k dodał w naszym shoutboxie link do ustawy która całkowicie zmienia wymagania wobec osób prowadzących pojazdy uprzywilejowane, w tym również karetki. Poczytajcie sami, oczywiście za te zmiany płacimy z własnej kieszeni niestety :( . Poniżej fragmenty Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz link do całości dokumentu.

Rozdział 16
Wymagania w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub
przewożącymi wartości pieniężne
Art. 106.
1. Kierować pojazdem uprzywilejowanym może osoba, która:
1) ukończyła 21 lat;
2) posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii;
3) uzyskała orzeczenie:
a) lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojaz-
dem uprzywilejowanym,
b) psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kiero-
wania pojazdem uprzywilejowanym;
4) ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;
5) posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie
określonej kategorii prawa jazdy.
2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do funkcjonariuszy, o których mowa w art. 8
ust. 3.

Art. 109.
1. Starosta wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, w dro-
dze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej,
osobie, która spełnia wymagania określone w art. 106 ust. 1 pkt 1  4, potwier-
dzone przedstawionym:
1) orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania
pojazdem uprzywilejowanym
2) orzeczeniem psychologicznym o braku przeciwwskazań psychologicznych
do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
3) zaświadczeniem o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywile-
jowanymi.
2. Starosta wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, okre-
ślając:
1) zakres zezwolenia, o którym mowa w art. 108 ust. 1, odpowiadający rodza-
jowi ukończonego kursu oraz zakresowi badań lekarskich
i psychologicznych;
2) ważność zezwolenia na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikają-
cy z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
3. Starosta przedłuża ważność zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowa-
nym, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą, o której mowa w ust. 1, oraz
po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, na okres, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, po
przedstawieniu orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego wydanych
na podstawie badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 6 oraz art. 82 ust. 1 pkt
6.
4. Starosta rozszerza zakres zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowa-
nym, w drodze decyzji, za opłatą, o której mowa w ust. 1, oraz po uiszczeniu
opłaty ewidencyjnej, odpowiednio do przedstawionego zaświadczenia o ukoń-
czeniu kursu uzupełniającego dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi.
5. Żołnierzom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariuszom oraz
pracownikom: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wy-
wiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Inspekcji Trans-
portu Drogowego, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej, Służby Celnej i organów kontroli skarbowej, a także pracownikom
wojska zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydaje nieod-
płatnie odpowiedni organ jednostki, w której osoby te pełnią służbę lub są za-
trudnione. Przepisy ust. 1  4 stosuje się odpowiednio.
6. Koszty zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi ochotniczych
straży pożarnych są finansowane z budżetu gminy.
7. Opłata, o której mowa w ust. 1, z wyjątkiem opłaty ewidencyjnej, stanowi do-
chód powiatu.

LINK DO PEŁNEGO DOKUMENTU

Czekam na Wasze opinie, zapraszam do dyskusji.

Pozdrawiam :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2011/03/17 09:17 #5185 przez marcin1975rm
O:Zmiany dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
No cóż... Kolejny, w majestacie prawa, skok na naszą kasę. Budujące jest to, że w naszym kraju tworzy się prawo żeby łupić szarego obywatela :X :X :X

Wirtualnej intubacji zdecydowane nie!!!

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2011/03/17 13:17 #5186 przez Darth Vader
O:Zmiany dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
4) ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;
A więc pojawi się jakiś specjalista, który będzie tłumaczył, że białe jest białe a czarne jest czarne, a na koniec przypomni, że jadąc na sygnale trzeba zachować szczególną ostrożność. Oczywiście za niewielką opłatą...

Ciemna strona ratownictwa medycznego
Bez turbo (ze specjalną dedykacją dla ww61)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2011/10/12 00:21 #6897 przez soofi
Odp: Zmiany dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Za niewielką opłatą będzie jakaś pani lub pan wypisawać nowe papierki i tak samo za niewielką opłatą jakaś pani czy pan będzie je wydawać. Biurokracja, biurokracja i grabież. Jakby do tej pory mało nam zabierali...

Po co zmieniać coś co jest dobre?

" Raczej umrzeć stojąc niż żyć na kolanach"

SKLEP RATOWNICZY

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2011/10/16 19:52 #6909 przez Gabi
Odp: Zmiany dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
No nie ma co, ale komplikują życie człowiekowi! A co do kasy to jakaś podwyżka by się chyba przydała......
pozdrawiam

Ludzkie życie to dar, którego nie mamy prawa odbierać... :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2011/12/21 15:27 #7131 przez bociek
Odp: Zmiany dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Dajcie spokój, to już jest jakieś przegięcie. Jeszcze w dodatku jakiś kurs będzie prowadził ciul wie jaki pajac, który zapewne nie ma zielonego pojęcia o jeżdżeniu w K1 - i taki ktoś ma weryfikować nasze możliwości i umiejętności, a żeby już całkiem było śmiesznie jeszcze za to (na pewno nie mało) zapłacimy. SUPER!

To może teraz wszyscy churkiem:
DZIĘ - KU - JE - MY !!

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Moderatorzy: Ania82ricko1stmangus

Ostatnie posty Forum Ratownik-med.pl

  • Bolesław Avatar
  • WZW typ B / HBV a studia i praca w ratownictwie me...
  • Witam serdecznie Może dla niektórych poniższy post będzie bardzo śmieszny i niektórzy będą pisać że powinienem to sprawdzić przed podjęciem jakichkolwiek kroków.... ale proszę, potraktujcie moje zapytanie poważnie. Za tydzień rozpoczynam studia na kierunku - ratownictwo medyczne. Przeszedłem pierwsze podstawowe, kierunkowe badania lekarskie. Wszystko oczywiście jest w porządku. Dowiedziałem się że czekają mnie też badania...
  • W Edukacja, doskonalenie zawodowe / Uczelnie medyczne
  • 2020/09/25 19:55
  • Staroń Avatar
  • Pogotowie Medicover Sp. z o.o. poszukuje Ratownika...
  • Drodzy Ratownicy, Medicover Sp. z o.o poszukuje Dyspozytorów Medycznych Hot-Line do Pogotowia Medicover w Warszawie przy ul. Barska 28/30. Oferujemy możliwość pracy stałej bądź dodatkowej w elastycznych godzinach. Oferujemy: * zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie bądź kontrakt gospodarczy, * pełne wdrożenie, * zgrany zespół i realne możliwości rozwoju. Nasze oczekiwania: * wykształcenie medyczne kierunkowe: Pielęgniarstwo lub...
  • W Ratownictwo Medyczne / Rynek Pracy
  • 2020/09/08 09:12
  • Centro Medica Avatar
  • CENTRO MEDICA SP. Z O.O poszukuje pracowników na s...
  • CENTRO MEDICA sp. z o.o. Poszukuje angażujących się w pracy i lubiących nowe wyzwania pielęgniarki/pielęgniarza lub ratownika medycznego do wykonywania neuromonitoringu. Jesteśmy doświadczoną firmą medyczną, jedyną tego typu w Polsce, wykonującą usługi śródoperacyjnego monitorowania neurofizjologicznego IONM (neuromonitoring). Wykorzystujemy technologię lidera rynku z Niemiec, Inomed Medizintechnik GmbH. Poszukujemy do...
  • W Ratownictwo Medyczne / Rynek Pracy
  • 2020/08/21 14:44

Więcej tematów »

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account