Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

ImagePytanie:
Jak należy stosować art. 59a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej w odniesieniu do art. 59b i wynagrodzeń pracowników Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego?

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 9 marca 2009 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

W przypadku ustalania zasad wzrostu wynagrodzeń pracowników SP ZOZ-u w związku z art. 59a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.; dalej jako: u.z.o.z.), nie istnieje obowiązek stosowania wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2 z późn. zm.).

Uzasadnienie:
Artykuł 59a u.z.o.z. ma zastosowanie do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Jeżeli Pogotowie Ratunkowe ma taki status (znajduje się w strukturach SP ZOZ-u), to przepis ten ma do niego bezpośrednie zastosowanie. Zgodnie z treścią tego artykułu podwyżka wynagrodzeń jest obligatoryjna w przypadku wzrostu wartości umowy na ten sam rodzaj lub zakres świadczeń, w stosunku do wartości tej umowy w poprzednim roku. Zgodnie z powołanym przepisem, kierownik SP ZOZ-u ma obowiązek przeznaczyć na podwyżki wynagrodzeń osób zatrudnionych w tym zakładzie nie mniej niż 40% kwoty, o którą wzrosła wartość umowy zawartej z NFZ.

Pracodawca ustalając wysokość podwyżek na zasadach określonych w art. 59a ust. 2-4 u.z.o.z. tj. w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub organizacjami związkowymi (jeżeli jest ich więcej), a w przypadku ich braku z wybranym przez załogę pracownikiem, bądź samodzielnie w przypadku braku uzgodnień po upływie 30 dni od przekazania propozycji przez pracodawcę - nie stosuje wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, określonych w ustawie o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw. Wobec tego przy ustalaniu zasad wzrostu wynagrodzeń pracodawca i związki zawodowe lub wybrany przez załogę pracownik ustalają według wypracowanych i uzgodnionych między sobą zasad, podwyżki dla pracowników, bez obowiązku kierowania się wskaźnikami wynikającymi z ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń.

W dniu 1 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 219, poz.1707). Ustawa ta spowodowała, że z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawa o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw, przestała obowiązywać. Wobec tego art. 59b u.z.o.z. stał się bezprzedmiotowy i został uchylony art. 3 wymienionej na początku ustawy. Powyższa zmiana nie ma jednak znaczenia dla ustalonych w art.59a u.z.o.z. - zasad przyznawania podwyżki wynagrodzeń pracownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Pozostają one nadal takie same i nadal nie mają do nich zastosowania wskaźniki przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia określone w uchylonej ustawie, obecnie z powodu utraty przez nią mocy. Poprzednio z powodu brzmieniem art.59b.u.z.o.z.

Anna Olińska
ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie,
Wolters Kluwer Polska
www.abc.com.pl
www.prawoizdrowie.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Dodaj komentarz

Komentuj, Nie obrażaj!

Uwaga! Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt. KONTAKT


Kod antyspamowy
Odśwież

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account