Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

ImagePytanie:
Czy zmiana zakresu czynności wymaga akceptacji pracownika (ratownika medycznego) i zmiany warunków umowy o pracę?
Pracownik aktualnie wykonuje pracę w zespole ratownictwa medycznego, a pracodawca zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym pragnie zaproponować mu dodatkowo obowiązki prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i pomocy przedlekarskiej.

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 18 maja 2010 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Odpowiedź na pytanie uzależniona jest od treści umowy o pracę zawartej pomiędzy stronami stosunku pracy.

Uzasadnienie:
Pracodawca ma obowiązek wskazania w umowie o pracę rodzaju wykonywanej przez pracownika pracy. Jeżeli jest to zrobione w sposób szczegółowy, tzn. wymienione zostały dokładnie czynności jakie ratownik medyczny ma wykonywać, a nie zamieszczono tam obowiązku organizowania i prowadzenia zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych, to zmiana zakresu czynności wymaga zmiany umowy o pracę na mocy porozumienia stron, czyli za zgodą pracownika, albo dokonania wypowiedzenia zmieniającego w trybie art. 42 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), ponieważ zmianie ulegają istotne postanowienie umowy o pracę. Należy wówczas przyjąć, że strony umowy poprzez tak dokładne wymienienie czynności wykonywanych przez pracownika, taki walor tym czynnościom nadały.

Jeżeli natomiast w umowie o pracę pracownik ma jedynie wskazany rodzaj pracy, np. poprzez określenie ratownik medyczny, to dodanie mu obowiązku w ramach wykonywanego zawodu i stanowiska pracy nie wymaga zmiany umowy o pracę, a tym samym zgody pracownika.

Zmiana przez zakład pracy zakresu czynności pracownika nie stanowi istotnej zmiany warunków pracy, wymagającej wypowiedzenia, jeżeli czynności, które ma wykonywać pracownik, nie wykraczają poza obowiązki związane z pełnioną przez niego funkcją (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 1974 r., sygn. akt I PR 332/74, OSNC 1975/6/103). W takiej sytuacji pracodawca, lub przełożony pracownika, korzysta ze swoich uprawnień kierowniczych, w ramach których może pracownikowi wydawać polecenia wykonania określonych czynności.

Należy pamiętać, że dodatkowe obowiązki muszą być zgodne z wykształceniem pracownika oraz rodzajem wykonywanej pracy i muszą być możliwe do wykonania w ramach obowiązującej pracownika normy czasu pracy. W przypadku wskazanym w pytaniu warunki te zostały spełnione ze względu na treść art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.).

Anna Gotkowska
ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie,
Wolters Kluwer Polska
www.abc.com.pl
www.prawoizdrowie.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Dodaj komentarz

Komentuj, Nie obrażaj!

Uwaga! Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt. KONTAKT


Kod antyspamowy
Odśwież

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account